Overbeharing

Wat is overbeharing
Overbeharing is ongewenste beharing in het gezicht of elders op het lichaam en komt in twee
vormen voor: hirsutisme en hypertrichose. Daarnaast kan er ook sprake zijn van overbeharing
op bijvoorbeeld huidtransplantaten.

Vormen van overbeharing
Hirsutisme
Dit is een vorm van overbeharing bij vrouwen volgens het mannelijk beharingspatroon. Het
haar zit dan op plekken waar vrouwen gewoonlijk alleen donshaar hebben zoals als de wangen,
kin, bovenlip, hals, rond de tepels, rug, buik en in de liesstreek.

Hypertrichose
Bij deze vorm is er sprake van abnormaal sterke beharing over het gehele lichaam en gezicht.
Hypertrichose komt zowel bij mannen als bij vrouwen voor en ontstaat al in de puberteit.

De behandeling
Door middel van elektrische epilatie met de Apilus behandelen wij – haartje voor haartje – de
gebieden waar overbeharing zit. Hierbij werk ik met een minuscule naald, die zo dun is als het
haartje zelf. Dit naaldje wordt in het haarzakje gestoken waarbij ik tegelijkertijd enkele
seconden stroom toedien om het haarzakje elektrisch te vernietigen. De haren worden na
iedere behandeling zwakker en dunner, waarna ze uiteindelijk verdwijnen. Afhankelijk van de
grootte van het te behandelen gebied, duurt de behandeling enkele maanden tot jaren.
Elektrische epilatie wordt meestal gebruikt bij blonde, grijze of rode haren. Het is geen pijnloze
behandeling, maar door de stroomsterkte aan te passen aan de individuele patiënt, is
elektrische epilatie voor iedereen draaglijk te maken.

Vergoeding
Elektrische epilatie kan gedeeltelijk of geheel worden vergoed indien u aanvullend verzekerd
bent; dit is uiteraard wel afhankelijk van de verzekering die u heeft afgesloten.

Meer weten?
Wilt u meer weten over deze behandeling of een afspraak maken? Neem dan contact met ons
op, wij adviseren u graag!