LPG Endermologie bij lipoedeem

Lipoedeem is een aandoening die bij zo’n 10% van de vrouwen voorkomt. Er is sprake van een abnormale toename van onderhuids vetweefsel in de benen en in sommige gevallen ook in de armen. Kenmerkend is de afwijkende verhouding tussen de romp en benen en/of armen. Lipoedeem wordt vaak verward met obesitas of lymfoedeem. Toch kan het wel voorkomen in combinatie met deze problemen. Klachten die gepaard kunnen gaan met lipoedeem zijn een zwaar en vermoeid gevoel in de benen, gevoeligheid voor druk van buitenaf, het snel ontstaan van blauwe plekken en cellulite.

Wat is LPG endermologie?

LPG endermologie is een vorm van mechanische massage. Simpel gezegd wordt met een speciaal apparaat uw huid gemasseerd. Om precies te zijn wordt er gebruik gemaakt van een gemotoriseerd rol- en klepsysteem, gecombineerd met een sequentiële aanzuiging. Een behandeling met LPG endermologie verbetert de bloedcirculatie tot vier keer en de lymfecirculatie tot drie keer. Daarnaast heeft de behandeling een positieve werking op de adipocyten (vetcellen) en fibroblasten. Een behandeling met LPG endermologie veroorzaakt schade aan de onderhuidse vetcellen. Wanneer deze vetcellen zich herstellen, zullen de verdeling van het onderhuidse vet en de contouren van de huid verbeteren. En het prettige is: deze behandelingen worden niet als pijnlijk ervaren.

lpg-endermologie

Afstudeeronderzoek stagiaire Melanie

Tijdens mijn afstudeerstage heb ik, Melanie, onderzoek gedaan naar het effect van LPG endermologie bij patiënten met lipoedeem. Hiervoor ben ik de literatuur ingedoken én heb ik enkele patiënten in de praktijk behandeld en onderzocht met verschillende metingen. Aanvullend hierop heb ik een enquête afgenomen onder de patiënten met lipoedeem in de praktijk.

Vanuit het literatuuronderzoek kan gesteld worden dat het aannemelijk is dat LPG endermologie kan leiden tot een afname in vetpercentage en omvang. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat de mate van cellulite kan verbeteren. De resultaten van het praktijkonderzoek komen overeen met de literatuur. Er is na 6 behandelingen al een gemiddelde afname in omtrek: 1,3 cm per omtrekmaat bij de benen. Ook heeft de behandeling een positief effect op de kwaliteit van leven en de pijn die patiënten ervaren.

Onderstaande tabel toont de resultaten van het enqueteonderzoek waaruit blijkt dat (pijn) klachten met zo’n 30% afnemen! Daarnaast geven alle patiënten aan tevreden te zijn over de behandelingen.

grafiek-resultaten-lpg-endermologie

Al met al is LPG endermologie een toegankelijke behandeling voor patiënten met lipoedeem. De behandeling kent geen negatieve bijwerkingen en kan mogelijk zorgen voor een afname van (pijn) klachten. Daarnaast is de behandeling een goede tussenstap voordat patiënten overgaan op bijvoorbeeld een liposuctie, een operatie met meer risico’s en kans op bijwerkingen.