Algemene Voorwaarden

In onze Algemene Voorwaarden vindt u meer informatie over bijvoorbeeld onze behandelingen, tarieven, vergoedingen en de toestemmingsverklaring.

Privacy Verklaring AVG

Bij DermaCentrum Apeldoorn verwerken we uw persoonsgegevens. Wij zijn verplicht u te informeren over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. U leest hier meer over in onze Privacyverklaring (AVG).

Toestemmingsverklaring (informed consent)

Wilt u behandeld worden door een van de huidtherapeuten van DermaCentrum Apeldoorn? Dan moet u daar officieel toestemming voor geven. Dit doet u door een toestemmingsverklaring te ondertekenen. Dit wordt ook wel een ‘informed consent’ genoemd. Als u de verklaring niet tekent, mogen wij u helaas niet behandelen.

De toestemmingsverklaring heeft alles te maken met de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze wet geldt sinds 1 april 1995. Hierin staat dat u altijd recht heeft op informatie over de behandeling voordat wij de behandeling starten. En dat u verplicht bent officieel toestemming te geven om de behandeling uit te laten voeren.

Wij zijn dus verplicht om u voorafgaand aan de behandeling duidelijk te informeren over de behandeling, het gebruik van medicijnen en eventuele risico’s van de behandeling. Zo weet u precies waarvoor u toestemming geeft.

Meer informatie? Download dan de toestemmingsverklaring (informed consent) of lees meer over uw rechten op de website van de Patiëntenfederatie.